2020 © Copyright

Betonarme Duvar Yapım İşleri

Betonarme Duvar Yapım İşleri

Betonarme; betonun çelik kullanılmak suretiyle güçlendirilerek imal edilen yapı malzemesinin ismidir.

Betonarme için genelde beton + donatı çeliği tanımı kullanılır.

Ama aslında Betonarme=beton + çelik + iyi mühendislik + iyi işçilik + iyi bakım olarak adlandırılmalıdır.

İŞLEVİNE GÖRE DUVAR ÇEŞİTLERİ

Taşıyıcı : Kendisine gelen yükleri temele ileten duvar çeşitidir.

Bölme : Yapı bölümlerini ayıran duvarlardır.

Dış : Binayı dışarıdan çevreleyen duvarlardır.

İç : Binanın içerisinde kalan duvarlardır.

Yangın : Binayı yangından korumak için temelden çatıya kadar örülen duvarlardır.

Yangın Bölme : Yangından korunmak için yapılan, kat seviyesinde biten duvarlardır.

Temel : Zemin içinde kalan, subasman seviyesine kadar devam eden duvardır.

İstinat : Toprak kayması ya da su aşındırmasını önlemek için yapılan duvarlardır.

Sınır : Arsa veya bahçe gibi yerlerin sınırlarını belirlemek için yapılan duvarlardır.

Panel : İskelet yapılarda, her katta kiriş veya kolonlar arasına yapılan, yük taşımayan, perde duvarlardır.

Kalkan : Çatıyı muhafaza etmek, teras çatıyı çevrelemek, döşeme ile meyil arasındaki boşluğu kapatmak için yapılan duvarlardır.

Güneşlik Perde : Yapıların dış duvarlarını güneşten korumak için yapılan duvarlardır.

Portatif : Yatay inşaa edilen ve sonradan yerine monte edilen duvarlardır.

İnce Kaplamalı : Dış yüzü değişik malzeme ile kaplanmış, kaplaması duvara bağlanmış fakat kaplaması yük taşımayan duvarlardır.

Kalın Kaplamalı : Dış yüzü değişik malzeme ile kaplanmış, kaplaması duvara bağlanmış fakat kaplaması yük taşıyan duvarlardır.

Sandviç Panelli : Ortasında yalıtım malzemesi bulunan duvarlardır.

Betonarme Derzli : Dik ve yatay derzlerine demir donanım konulmuş duvarlardır.

Parapet : Çatı kenar duvarıdır.

Derzli : Örüldükten sonra derzleri çimento harcı ile çekilmiş duvarlardır.

Boşluklu : Yüzeyinde kapı ve pencere boşluğu bulunan duvarlardır.

Dolu : Yüzeyinde kapı ve pencere boşluğu bulunmayan duvarlardır.

Ara Boşluklu : Yalıtım amacı ile arasında boşluk bulunan duvarlardır.

Top